Хмелівська сільська рада

Сумська область, Роменський район

Актуальні питання щодо призначення субсидії

Актуальні питання щодо призначення субсидії

Коли не призначається субсидія та про що необхідно повідомити протягом 30 днів?

Субсидія не призначається, якщо:

 • загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. м для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. м для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, із урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування);
 • будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства має у власності транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше 5 років або більше ніж один транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (не враховуються: мотоцикл, вартість якого менше чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати на 1 січня року, з якого призначається субсидія (в 2021 році – 24 тис. грн., в 2022 році – 26 тис. грн.; мопед, причеп, саморобний транспортний засіб; одержаний безоплатно чи придбаного на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, в т.ч. за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля; придбаний батьками – вихователями дитячих будинків сімейного типу. Наявність (відсутність) у власності зазначених осіб транспортних засобів зазначається у декларації.
 • у складі домогосподарства або в складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді:

 за інформацією ДПС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії;

– нарахований середньомісячний сукупний дохід менше ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;

– ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом 3 місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім військовослужбовців, а також осіб, стосовно яких наявна заборгованість роботодавця зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування);

– такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів. До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку за кордоном, що підтверджується відповідними документами;

– будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень:

– купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів (у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив (разово) будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому числі понаднормової площі житла);

– платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування);

– внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації;

– благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);

– надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики;

– структурним підрозділом із питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад 3 місяці (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії (з 01.12.2021 – 680 грн.);

– громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або не сплачує суми до повернення, визначені відповідним структурним підрозділом із питань соціального захисту населення;

– у складі домогосподарства або в складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою);

– будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім житла, яке розташоване в гуртожитках, належить на правах спільної сумісної або часткової власності, розташованого в сільській місцевості та селищах міського типу, на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополь, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, не придатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири); житла, на яке оформлено спадщину; придбаного протягом 6 місяців після продажу єдиного житлового приміщення; отриманого дитиною – сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету.

– будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства на 1-е число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти в загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації;

– будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень.

Житлова субсидія не призначається, якщо неповнолітні діти (крім студентів денної форми навчання, місце проживання яких зареєстроване в гуртожитках), маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі.

Громадяни несуть відповідальність за достовірність та своєчасність надання інформації, яка впливає або може вплинути на право отримувати житлову субсидію. Для уникнення порушень, які можуть спричинити припинення надання житлової субсидії або повернення коштів у зв’язку з її неправомірним отриманням, громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів проінформувати структурний підрозділ із питань соціального захисту населення про важливі обставини.

Протягом місяця отримувачі субсидії зобов’язані повідомляти про зміни щодо:

 • зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;
 • зміни соціального статусу членів домогосподарства (укладення або розірвання шлюбу);
 • зміни в складі сім’ї члена домогосподарства;
 • зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
 • зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;
 • зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;
 • настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії.

У разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання подаються нові заява та декларація.

Як призначається субсидія на понаднормову площу та на фактично проживаючих осіб?

Субсидія непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, призначаються на понаднормову площу житла, якщо про це зазначено у заяві, а у декларації – про належність до такої категорії осіб, до якої відносяться: неповнолітні; громадяни, які отримують пенсію за віком, по втраті годувальника або інвалідності, пенсію за вислугою років; громадяни, які отримують державні допомоги: особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; особі, яка не має права на пенсію, та особам з інвалідністю; тимчасову допомогу не працюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Площа житла, на яку призначається субсидія з урахуванням понаднормової може бути збільшена не більш як на 30%  від соціальної норми житла на домогосподарство (але не більше фактичної).

У разі зміни складу зареєстрованих, складу сім’ї члена домогосподарства, отримання одноразово доход у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, працевлаштування або виникнення інших джерел доходів – отримувач субсидії зобов’язаний повідомити протягом 30 днів.

Фото без опису

Субсидія на фактично проживаючих осіб без врахування тих, які не мешкають за місцем реєстраці,призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб та розраховується на всіх членів домогосподарства, які в ньому зареєстровані. Також, під час призначення субсидії враховуються доходи членів сім’ї зареєстрованих осіб незалежно від місця їх реєстрації (проживання). Тобто, якщо члени домогосподарства зареєстровані окремо, на підставі інформації в декларації або підтверджуючих документів приймається рішення про виключення таких осіб зі складу домогосподарства (крім: чоловіка, дружини, неповнолітніх дітей). До заяви та декларації необхідно внести у повному обсязі відомості про всіх зареєстрованих осіб, а також про членів їхніх сімей. Інакше – заява і декларація вважаються такими, що не подані. Документи, що підтверджують не проживання особи за місцем реєстрації:

 • довідки про нарахування плати за житлово-комунальні послуги в іншому житловому приміщенні;
 • довідки про відвідування дитячого садочка або школи дитиною, довідки з місця навчання, роботи – із зазначенням фактичного місця роботи;
 • договори оренди житла в іншому місці
 • акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради за місцем фактичного проживання особи;
 • акти від сусідів про не проживання за місцем реєстрації тощо.

У разі ненадання заявником документів з зазначенням об’єктивних причин, кількість членів домогосподарства визначається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, складеного державним соціальним інспектором. 

Житлова субсидія в такому випадку призначається з місяця звернення до закінчення опалювального періоду. Для подальшого отримання субсидії заявник повинен подати новий пакет документів.

Фото без опису

Які соціальні нормативи, в межах яких надається субсидія та як розраховується субсидія?

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1156 “Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії”, розмір обов’язкового відсотка платежу напряму залежить від розміру доходів сім’ї та визначається розрахунково. В основу формули розрахунку розміру субсидії взято залежність доходу сім’ї на рівні двох прожиткових мінімумів на особу і витрат, які не перевищують 15% сукупного доходу такої родини.

Формула розрахунку субсидії: середньомісячний дохід сім’ї ділиться на кількість зареєстрованих у житловому приміщенні осіб і визначається середньомісячний дохід на одну особу. Цей дохід ділиться на прожитковий мінімум (в 2021 році – 2189 грн.), ділиться на базовий коефіцієнт 2 і множиться на 15%).

Базовими цифрами у формулі є залежність, при якій сім’я з доходом на рівні двох прожиткових мінімумів на особу сплачує за комунальні послуги 15% сукупного доходу. Далі ця залежність застосовується до конкретної сім’ї з конкретними доходами.

Для прикладу розглянемо дві сім’ї: 1 сім’я – дві особи з сукупним доходом 4000 грн. на місяць; 2 сім’я – три особи з сукупним доходом 6000 грн. на місяць. І в першому і в другому випадках середньомісячний дохід на одну особу становитиме 2000 грн., тому відсоток обов’язкового платежу у цих сімей буде однаковий = 4000/2/2189/2*15% =6,85%.

Але розмір обов’язкового платежу у них буде неоднаковий, оскільки у них різний сукупний дохід:

1 сім’я = 4000 грн. * 6,85%.= 274,00 грн.

2 сім’я = 6000 грн. * 6,85%.= 411,00 грн.

Відповідно, за однакового розміру платежу за комунальні послуги (1000 грн.), ці сім’ї матимуть різний розмір субсидії:

1 сім’я = 1000 грн. – 274,00 грн. = 726,00 грн.

2 сім’я = 1000 грн. – 411,00 грн.  = 589,00 грн.

Таким чином, відсоток обов’язкового платежу для сімей з однаковим доходом на одну особу буде однаковим, а розмір платежу залежить від сукупного доходу сім’ї: чим більша кількість членів сім’ї та її сукупний дохід, тим більшим буде і платіж. Формула дає преференції людям із невисокими доходами: що менші доходи має родина, то нижчими будуть її витрати на комунальні послуги та більшою її підтримка з боку держави.

Фото без опису

Фото без опису

Як дізнатися розмір субсидії?

Чи призначена житлова субсидія, термін та спосіб її виплати можна дізнатися самостійно на сайті Мінсоцполітики (https://subsidii.ioc.gov.ua), де знаходиться Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій, інформація у ньому оновлюється щомісяця (на початку поточного місяця – за попередній). Крім того, отримати інформацію про розмір нарахованої житлової субсидії можна зателефонувавши до департаменту (05448) 9-16-42, (05448) 9-16-31.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь