Хмелівська сільська рада

Сумська область, Роменський район

Роменська філія Сумського обласного центру зайнятості інформує

Дата: 13.09.2023 10:37
Кількість переглядів: 143

Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Пам"ятка про мікрогранти

Активні програми служби зайнятості

 

 1. Програма з надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування окремих категорій зареєстрованих безробітних (постанова КМУ від 10 лютого 2023 року №124)

 

üПрограма передбачає компенсацію єдиного внеску за працевлаштування безробітних:

lз числа тих, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (ст.14 Закону України «Про зайнятість населення») та перебували у статусі безробітного понад 1 місяць;

lякі перебувають у статусі безробітного понад 6 місяців.

Компенсація єдиного внеску передбачена за працевлаштування зазначених вище категорій безробітних за направленням центру зайнятості строком не менше ніж на два роки. Компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, але не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску.

 

üПрограма також передбачає компенсацію 50% фактичних витрат (але не більше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент виплати) на оплату праці при працевлаштуванні безробітних окремих категорій, які перебувають у статусі безробітного понад 1 місяць:

lучасники бойових дій; особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку; 

lособи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років.

 

üПрограма також передбачає компенсацію 50% мінімальної заробітної плати за працевлаштування безробітної молоді:

lвіком до 25 років, які сумарно мають страховий стаж не більше 12 місяців; віком до 35 років на перше робоче місце; 

lзвільнених із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби – на перше робоче місце).

 

 1. Програма з надання роботодавцям компенсацій єдиного внеску при працевлаштуванні суб’єктами малого підприємництва безробітних на  нові робочі місця (постанова КМУ від 18 квітня 2023 №338)

 

üПрограмою передбачено компенсацію роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця. Компенсація надається роботодавцям (суб’єктам господарювання), які:

lстворюють нові робочі місця та працевлаштовують на них працівників шляхом укладення трудового договору;

lпротягом 12 місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця здійснюють виплату їй заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати.

Якщо роботодавець забезпечив дотримання вимог, передбачених законодавством він має право протягом наступних 12 місяців на компенсацію фактичних витрат у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну таку особу.

 

üТакож програмою передбачено компенсацію суб’єктам малого підприємництва фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування зареєстрованих безробітних на нові робочі місця.  Право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує на нове робоче місце строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних.

 

 1. Програма надання роботодавцям компенсацій на оплату праці за працевлаштованих зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб (постанова КМУ від 08 вересня 2015 року №696)

 

Компенсація витрат роботодавцю на оплату праці тривалістю не більше шести календарних місяців надається за умови працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням центру зайнятості на умовах строкових трудових договорів і збереження гарантій зайнятості таких осіб протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у 2 рази.

Компенсація витрат роботодавця на оплату праці проводиться за кожен непарний місяць роботи протягом року, але не більше ніж за шість календарних місяців (за працевлаштованих зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб, які належать до категорії громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України “Про зайнятість населення”, - за кожен непарний місяць роботи протягом двох років, але не більше ніж за 12 календарних місяців).

Компенсація витрат роботодавця на оплату праці виплачується в розмірі фактичних витрат на оплату праці осіб, прийнятих за направленням центрів зайнятості, але не вище двох розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом, або обчисленої з неї відповідної суми в разі, коли особа працювала неповний місяць.

 

 

 1. Програма з надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (постанова КМУ від 20 березня 2022 року №331)

 

Компенсація витрат надається роботодавцю, крім роботодавців, які є бюджетними установами (за винятком надавачів соціальних послуг), фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, за таких умов:

lроботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

lрозмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;

l подання в установленому законодавством порядку податкової звітності за IV квартал 2021 р. або річної звітності за 2021 рік.

Компенсація витрат надається у розмірі 6700 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення. Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.

Для отримання компенсації витрат роботодавець не раніше, ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування особи подає до міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості заяву про компенсацію витрат.

Рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат приймається регіональним центром зайнятості та оформлюється відповідним наказом протягом п’яти календарних днів після отримання заяви від роботодавця (крім подання заяви через Портал Дія).

 

 1. Надання допомоги по частковому безробіттю (постанова КМУ від 21 червня 2022 року №702)

 

Допомога по частковому безробіттю надається застрахованим особам (працівникам та фізичним особам - підприємцям) у разі втрати ними частини заробітної плати (доходу) у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину.

Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, за яких (які) протягом останніх шести місяців, що передують місяцю, в якому почалося зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), що призвело до втрати ними частини заробітної плати (доходу), сплачено (сплатили) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. У разі коли протягом останніх шести місяців до звернення про надання допомоги по частковому безробіттю законодавством надано право окремим роботодавцям або фізичним особам - підприємцям, які є застрахованими особами, не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, застосовуються попередні 180 календарних днів до такого періоду.

 

 1. Організація професійного навчання зареєстрованих безробітних на замовлення роботодавців (постанова КМУ від 24 березня 2023 року №264)

 

Професійне навчання безробітних організовується на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності, забезпечення поточної та перспективної потреби ринку праці з урахуванням побажань та професійних потреб безробітних та заходів, визначених індивідуальним планом працевлаштування, складеним кар’єрним радником (спеціалізованим кар’єрним радником) разом з безробітним.

Професійне навчання безробітних здійснюється в закладах вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, безпосередньо в роботодавців - замовників кадрів за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

 

 1. Організація навчання за ваучерами (постанова КМУ від 20 березня 2013 року №207)

 

üВаучери видаються одноразово:

lособам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку;

lособам, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

lособам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення;

lвнутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи;

lособам, стосовно яких згідно із Законом України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей” встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення;

lособам з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;

lособам, які у період воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях під час служби, трудової та іншої діяльності, проживання на відповідній території отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій та у період здійснення воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам, у разі наявності відповідних рекомендацій в індивідуальному реабілітаційному плані, незалежно від встановлення їм інвалідності.

üНа підставі ваучера здійснюються:

lперепідготовка за робітничою професією;

lпідготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю;

lпідготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/ освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти);

lспеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями.

Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Мінекономіки переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, і є резидентами.

üВартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

 

 

 1. Надання мікрогрантів:

 

üПрограма надання грантів на створення або розвиток власної справи (постанова КМУ від 21 червня 2022 року №738)

 

 1. Надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу.

Мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу надаються  суб’єкту мікропідприємництва чи малого підприємництва (фізична особа - підприємець або юридична особа) у значенні, наведеному в Господарському кодексі України, крім суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки.

Розмір мікрогранту, який надається одному отримувачу, визначається відповідно до його запиту, але не менше 50000 гривень та не перевищує:

l150000 гривень у випадку зобов’язання отримувача створити одне робоче місце після отримання мікрогранту та прийняття на нього працівника;

l250000 гривень у випадку зобов’язання отримувача створити не менше двох робочих місць після отримання мікрогранту та прийняття на них працівників.

 

 1. надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства.

Гранти надаються для висадки та облаштування нового саду, ягіднику, винограднику (далі - насадження) площею від 1 до 25 гектарів.

Гранти надаються у розмірі не більше 70 відсотків вартості проекту висадки насаджень, але не більше 10000000 гривень відповідно до суми на один гектар, зазначеної в додатку 2, та за умови фінансування коштами отримувача (власні та/або кредитні) різниці між вартістю всього проекту висадки насаджень та обсягу гранту.

Гранти надаються виключно для висадки не більше 25 гектарів насаджень з встановленням системи зрошення та водозабору.

Гранти надаються лише одному отримувачу з урахуванням пов’язаних з ним осіб.

Реалізацію проекту висадки насаджень отримувач повинен здійснювати на землях, на які право власності та/або користування підтверджено належними правовстановлюючими документами на строк не менше семи років.

 

 1. надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства.

Гранти надаються на будівництво модульної теплиці площею не менше 0,4 гектара та не більше 2,4 гектара відповідно до типового проекту з кількістю створених нових робочих місць не менше 14 на 1 гектар площі модульної теплиці для її будівництва (встановлення), придбання засобів виробництва (садивного матеріалу, насіння, технологічного обладнання), покриття витрат на їх доставку та введення в експлуатацію модульної теплиці з урахуванням максимального розміру гранту:

l0,4 - 0,6 гектара - 2  млн. гривень;

l0,8 - 1,2 гектара - 3,5 млн. гривень;

l1,6 - 2,4 гектара - 7 млн. гривень.

Гранти надаються на будівництво 1000 модульних теплиць у розмірі не більше 70 відсотків вартості проекту будівництва модульної теплиці, але не більше 7 млн. гривень, та за умови фінансування коштами отримувача (власні та/або кредитні) різниці між вартістю проекту будівництва модульної теплиці та обсягу гранту.

Отримувач може отримати грант виключно для будівництва однієї модульної теплиці.

Гранти надаються лише одному отримувачу з урахуванням пов’язаних із ним осіб.

Реалізацію проекту будівництва модульної теплиці отримувач повинен здійснювати на землях, право власності та/або користування на які підтверджено належними правовстановлюючими документами на строк не менше семи років.

Типовий проект модульної теплиці затверджується Мінагрополітики та розміщується на офіційному веб-сайті.

Вирощування культур (в разі фінансування за рахунок коштів гранту) має бути здійснено садивним матеріалом сортів рослин, відомості про які занесені до Реєстру сортів рослин України або Реєстру патентів.

 

 1. надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей.

Розмір гранту, який надається одному отримувачу, визначається відповідно до його суми запиту та не перевищує:

l250 тис. гривень для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни або для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованих як фізична особа - підприємець, у разі зобов’язання створити одне робоче місце після отримання гранту та працевлаштувати одного найманого працівника на умовах, визначених цим Порядком;

l500 тис. гривень для члена сім’ї у разі зобов’язання створити два робочих місця після отримання гранту та працевлаштувати двох найманих працівників на умовах, визначених цим Порядком;

l1000 тис. гривень для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованих як фізична особа - підприємець, строк реєстрації якої становить не менше 36 місяців до моменту подання заяви на отримання гранту (далі - заява), у разі зобов’язання створити чотири робочих місця після отримання гранту та працевлаштувати чотирьох найманих працівників на умовах, визначених цим Порядком, з яких не менше двох є учасниками бойових дій та/або особами з інвалідністю внаслідок війни.

Гранти у розмірі до 500 тис. та 1000 тис. гривень надаються за умови співфінансування отримувачем у такому співвідношенні: 70 відсотків вартості проекту - за рахунок гранту, не менше 30 відсотків - за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних).

Грант надається частинами, розмір яких не перевищує 250 тис. гривень в межах загальної суми гранту.

 

üСтарт ІТ (постанова КМУ від 24 червня 2022 року №737)

Програмою затверджено Порядок реалізації експерименту з організації навчання осіб за освітніми програмами у сфері інформаційних технологій “Старт в ІТ”.

Учасниками експерименту є:

lсуб’єкти освітньої діяльності, що надають послуги в системі неформальної освіти, та особи, які перебувають у простої,

lособи, з якими зупинено дію трудового договору,

lособи, яким надано відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України “Про відпусткивідповідно до частини третьої статті 12 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”,

lвнутрішньо переміщені особи працездатного віку, зареєстровані безробітні, які мають право на отримання соціальних послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” і “Про зайнятість населення” 

lінші особи, за винятком тих осіб на яких не поширюється дія порядку.

Дія цього Порядку не поширюється на: осіб, які не мають професійної (професійно-технічної) та/або фахової перед вищої, та/або вищої освіти; осіб, які мають досвід роботи менше ніж 18 місяців; осіб, які отримали спеціалізацію у сфері інформаційних технологій та/або мають досвід роботи в ІТ-індустрії.

Мінцифри затверджує перелік освітніх програм у сфері інформаційних технологій “Старт в ІТ” згідно з визначеними Міністерством критеріями, оприлюднює його на офіційному веб-сайті Мінцифри та передає Державному центру зайнятості для оприлюднення на офіційних веб-сайтах центрів зайнятості.

Особа здійснює вибір освітньої програми, зазначеної у відповідному переліку, а також форми та місця здобуття освіти.

Для проходження навчання за освітніми програмами під час реалізації експерименту особа подає особисто заяву в електронній формі за допомогою засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія).

За результатом розгляду поданих особою документів центр зайнятості протягом трьох робочих днів приймає рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката для навчання в обраному особою суб’єкті освітньої діяльності за обраною освітньою програмою.

 

 1. Тимчасова зайнятість:

üГромадські роботи та інші роботи тимчасового характеру (постанова КМУ від 20 березня 2013 року №175)

До виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру на добровільних засадах залучаються такі категорії осіб:

lзареєстровані безробітні;

lособи, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості у районах, містах, районах у містах (далі - територіальні органи) як такі, що шукають роботу (далі - особи, які шукають роботу);

lпрацівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (далі - працівники, які втратили частину заробітної плати).

На осіб, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Громадські та інші роботи тимчасового характеру виконуються виключно на створених для цього тимчасових робочих місцях.

З особами, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, роботодавці укладають в письмовій формі строкові трудові договори на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів.

 

üСуспільно корисні роботи (постанова КМУ від 13 липня 2011 року №753)

Суспільно корисні роботи - види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення, а також не можуть бути пов’язані з підприємництвом або іншою діяльністю, спрямованою на одержання прибутку, та до яких належать роботи і послуги, що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки.

До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану (крім працездатних осіб, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами у період воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також осіб, залучених до здійснення заходів національного спротиву), а саме: 

lзареєстровані безробітні та інші незайняті особи, зокрема внутрішньо переміщені;

lпрацівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу об’єктових формувань цивільного захисту, - у порядку переведення; 

lособи, зайняті в особистому селянському господарстві; 

lстуденти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;

lособи, які забезпечують себе роботою самостійно.

З кожною із зазначених осіб укладається строковий трудовий договір.

За працівниками, залученими до виконання суспільно корисних робіт, на час виконання таких робіт зберігається попереднє місце роботи (посада).

Фінансування суспільно корисних робіт здійснюється за рахунок коштів замовника або коштів місцевих держадміністрацій або благодійних внесків чи пожертвувань, або інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 1. Надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї (постанова КМУ від 21 квітня 2021 року №397)

 

Розмір фінансової допомоги не може перевищувати 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається рішення про її надання.

Для отримання фінансової допомоги особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, розробляє бізнес-план самостійно або у процесі професійного навчання.

Рішення про надання особам, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, фінансової допомоги або про відмову в її наданні приймається комісією за результатами розгляду бізнес-плану та поданих документів у присутності особи, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність (за її згодою), та оформляється протоколом.

Особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, щодо якої комісією прийнято рішення про надання їй фінансової допомоги, створює юридичну особу чи реєструється як фізична особа - підприємець протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення про прийняте комісією рішення.

Якщо особа протягом 30 календарних днів після отримання повідомлення про прийняте комісією рішення не створила юридичну особу чи не зареєструвалася як фізична особа - підприємець без поважних причин, вона втрачає право на отримання фінансової допомоги. У разі наявності поважних причин такий строк становить 60 календарних днів.

Для надання фінансової допомоги між міжрегіональним/регіональним центром зайнятості, центром зайнятості та особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність укладається угода про надання особі, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, фінансової допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї.

 

 

11. Надання одноразової фінансової допомоги для організації підприємницької діяльності (постанова КМУ від 21 червня 2022 року №735)

  У зв`язку з набранням чинності 07 травня 2022 року Закону України від 21 квітня 2022 року № 2220-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану" частину сьому статті 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"виключено. Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, втратив чинність 20.01.2023 року.

Постанова що регулює дане питання ще не прийнята.

За додатковою інформацією звертайтеся до фахівців Роменської філії

Сумського обласного центру зайнятості за телефоном - 097 227 84 12


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь